mpzpUchwała nr LXIV/829/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach, w rejonie ul. Jeżynowej - dla działek nr ewid. 192/2, 193, 194, 195, 197/1, 199, 213/1, 213/2


Data uchwalenia: 2014-04-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikD276FC85-5B9E-4CC1-A564-3D2E0F00EA20.png