mpzp Uchwała nr 228/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej we wsi Szalejów Górny, w granicach działki ewidencyjnej nr 240 AM.2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-08