mpzp Uchwała nr 171/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie, Stary Wielisław, Szalejów Dolny oraz Podzamek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25
 
Renta planistyczna:

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30%.

2. Określona powyżej stawka procentowa jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla gminy Kłodzko, przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).