mpzp uchwała nr 318/V/2009 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Boguszyn obejmującego teren działki nr 147.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-25
 
Renta planistyczna:
1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala się jednorazową opłatę od wartości nieruchomości zabudowanej i przeznaczonej do zabudowy, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).