mpzp Uchwała nr XLVIII/245/09 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwał organu stanowiącego Gminy Lewin Kłodzki dotyczących ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-07

Zobacz treść planu (PDF).