Uchwała nr LI/434/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów

Zobacz treść planu (PDF).