Uchwała nr LI/437/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn

Zobacz treść planu (PDF).