Uchwała nr XIV/98/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Goszów gmina Stronie Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).