Uchwała nr XIV/99/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Strachocin gmina Stronie Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).