Uchwała nr XL/337/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brodno

Zobacz treść planu (PDF).