Uchwała nr XLI/343/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska

Zobacz treść planu (PDF).