mpzp Uchwała nr XVII/125/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów – gmina Stronie Śląskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-12

Zobacz treść planu (PDF).