mpzp Uchwała nr XXXI/193/09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-23
 
Renta planistyczna:

Ustala sić wysokość opłaty określonej w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).