mpzp Uchwała nr XXXIX/232/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ II.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-16

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Polanica-Zdrój.pdf)MPZP Polanica-Zdrój.pdf[ ]624 kB
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]338 kB