mpzp Uchwała nr XLV/272/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna - Obręb Lasy - gmina Stronie Śląskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-08

Zobacz treść planu (PDF).