mpzp Uchwała nr Nr V/19/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. III A i B.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-29

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1a

Załącznik 1c

Załącznik 3

Załącznik 4