mpzpUchwała nr 452/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-A.


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf