mpzpUchwała nr XLIV/444/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (rejon ul. Żytniej) gm. Wieliszew.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf