mpzpUchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w północno – wschodniej części miejscowości Kołbiel.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-21

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf