mpzpUchwała nr 70.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Majdan- Góraszka”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf