mpzpUchwała nr 604/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła.


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).