mpzpUchwała nr 521/XLI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków – obszar I.


Data uchwalenia: 2014-05-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf