mpzpUchwała nr 278/XXXII/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bulkowo


Data uchwalenia: 2014-02-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf