mpzpUchwała nr 251/XXXI/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf