mpzpUchwała nr XXVII/281/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 338/1 we wsi Strzeniówka w Gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc