mpzpUchwała nr XLVI/436/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anielin – część 1.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf