mpzpUchwała nr XXV.237.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy potworów


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).