mpzpUchwała nr 761/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości w Gminie Grodzisk Mazowiecki.


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg