mpzpUchwała nr 759/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałęczyn w rejonie ul. Belgijskiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg