mpzpUchwała nr XL/311/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo.


Data uchwalenia: 2014-05-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik02201E06-C872-4833-868E-68EEA8A4DF97.jpg
Zalacznik08408B9D-B5BB-4D42-BEE9-280D598E593D.jpg
Zalacznik0B253FE1-623E-4F84-A0F9-1AD7589F1549.jpg
Zalacznik108590D1-69DF-4812-920A-ED09C42949D6.jpg
Zalacznik19362326-4C29-447A-90B3-46F0328AF097.jpg
Zalacznik1AD77AF9-62D4-456D-8E8F-58624D3FBD84.jpg
Zalacznik1D8A5D79-C853-4840-A25C-01951CBBDF87.jpg
Zalacznik1F862A8B-EDB0-4D6B-A59C-4E3DD99EC662.jpg
Zalacznik21F3CD1B-BCDF-407E-AA3B-A4F3182FC48B.jpg
Zalacznik2605BF23-283A-43DD-917D-0CB247BB9019.jpg
Zalacznik28BDFB9F-80B2-4B92-B16A-9CF9CCED8A83.jpg
Zalacznik33E40655-0F17-4AF9-9715-7FCB40DED52D.jpg
Zalacznik33E46984-0883-4AD8-8854-212DDFE2DDC8.jpg
Zalacznik35A3C465-A5D3-47CD-AE39-0EF1268AA141.jpg
Zalacznik39B13E92-881D-4672-ADA2-4BD53C0DC2A0.jpg
Zalacznik477A1698-D523-412E-8F47-5423DCD64236.jpg
Zalacznik49F5CC82-F27A-48A9-9899-89BB78AEE639.jpg
Zalacznik5DD1D6AA-52CB-4728-8FBB-7555A66780A9.jpg
Zalacznik6DD6D7FC-0B66-4A6C-A1C0-8CE42027E0E3.jpg
Zalacznik8198F25F-C149-472A-9D58-2C2E56EE769D.jpg
Zalacznik8387492F-35AA-49A3-93DA-19CE9655C741.jpg
Zalacznik8C5D7290-FC4E-4927-97EF-B81FB1C7EB07.jpg
Zalacznik9C5991CA-F0C1-4CE0-B7BB-C55EB1E0F771.jpg
ZalacznikA970ED37-6C36-4A7F-8287-FA0BBC8B2895.jpg
ZalacznikB03E2124-C23A-49B5-B9CC-1C038F29B71E.jpg
ZalacznikBC0802ED-278F-4907-9C8D-C7209BA708A0.jpg
ZalacznikBD026F4B-15AB-49B5-8136-E59B4F91FB73.jpg
ZalacznikBD83F444-725F-4763-B833-8F5FC59441E8.jpg
ZalacznikC3195A11-CB24-42D6-BBF2-567AC3B4FBA4.jpg
ZalacznikD1103102-4266-4A5B-8E77-F49D40560835.jpg
ZalacznikDAB73CB1-211E-4EF6-99D1-4959E06C83E9.jpg
ZalacznikE25E8B1F-B674-471A-9831-5B484B60A4CA.jpg
ZalacznikE6966556-2F68-4978-84AC-3924E61CF587.jpg
ZalacznikE9BB5256-58B6-4338-9C16-6FB5E56FAC4F.jpg
ZalacznikEFAC83D1-84B7-4E6A-B6D8-ED5A8C8C9DD1.jpg