mpzpUchwała nr XXIV/194/13 Rady Gminy Osieck z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck w części wsi Górki- działki nr 125,126,127,128,129,130,131,146


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf