mpzpUchwała nr LIII/370/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla obszaru wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administracyjnych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-09

Zobacz treść planu (PDF)