mpzpUchwała nr XV/120/12 Rady Gminy w Liwie z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liw obejmującego farmę wiatrową „Jartypory” w obrębie miejscowości Jartypory.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf