mpzpUchwała nr SR.XXX.0007.220.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno - zachodniej części miejscowości Kąty Goździejewskie, gmina Dębe Wielkie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.PDF
Zalacznik3.PDF
Zalacznik4.PDF