mpzpUchwała nr XXXVII.325.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zagórze, gmina Halinów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf