mpzpUchwała nr XXII/190/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-09

Zobacz treść planu (PDF).