mpzpUchwała nr 303/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa pn. Centrum Michalina - etap A


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf