mpzpUchwała nr 259/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf