mpzpUchwała nr 292/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zatwierdznia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren ograniczony ulicami: Piłsudskiego, Polną, 3 Maja i Rozkoszną


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf