mpzpUchwała nr XLVIII/1305/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru węzeł Marsa – Płowiecka


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-02

Zobacz treść planu (PDF).