mpzpUchwała nr XLIX/1362/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stara Miłosna - część północna - nad Traktem Brzeskim w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - część III A.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-08

Zobacz treść planu (PDF).