mpzpUchwała nr XXXIII/794/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Targówka Fabrycznego w rejonie ulic: Rzecznej, Ziemowita i Klukowskiej.


Data uchwalenia: 2012-03-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-23

Zobacz treść planu (PDF)