mpzpUchwała nr LVI/401/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo Parcela.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf