mpzpUchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Kaliska i Barchów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf