mpzpUchwała nr XLVII.433.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Budziska, gmina Halinów


Data uchwalenia: 2014-06-2
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf