mpzpUchwała nr XLII/1150/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Tarchomin – Część II.


Data uchwalenia: 2012-09-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Zobacz treść planu (PDF)