mpzpUchwała nr XLV/1193/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ulicy Czekoladowej.


Data uchwalenia: 2012-10-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-06

Zobacz treść planu (PDF)